Uønskt norsk diplomat reiser snart frå Polen

Den norske diplomaten som ikkje lenger er ønskt i Polen, kjem til å forlate Warszawa innan førstkommande måndag, opplyser Utanriksdepartementet til NTB.
innenriks

– Vi beklagar at Polen valde å erklære ein norsk diplomat ved den norske ambassaden i Warszawa som uønskt. Den norske diplomaten vil forlate Warszawa innan måndag 18. februar. Vi har ikkje fått nokon klagar på våre tilsette i Warszawa, og vi beklagar derfor at Polen valde å svare på denne måten, seier kommunikasjonsrådgivar Guri Solberg i UD til NTB.

Måndag vart den polske konsulen i Noreg Slawomir Kowalski erklært uønskt som diplomat i Noreg. Polen svarte med same mynt og utviste ein norsk konsul frå landet.

Kowalski må òg forlate Noreg innan måndag.

– Vi har gitt ein frist på ei veke, seier Solberg.

Ho poengterer at saka om den polske konsulen handlar om uakseptabel åtferd frå ein einskild diplomat i Noreg.

– Denne saka hadde vorte handtert på same måte uansett kva for eit land vedkommande representerte, seier ho.

– Frå norsk side påverkar ikkje denne saka vårt elles gode bilaterale forhold til Polen. Vi ser fram til å fortsetje det nære samarbeidet vårt med Polen, understrekar Solberg.

(©NPK)