Støttegruppe-leiar: – Viktig å halde fram kampen mot ekstremisme

New Zealand-angriparen hevdar han var inspirert av Breivik. – Vi må halde fram kampen mot ekstremisme, seier Lisbeth Røyneland i støttegruppa for 22. juli.
innenriks

I eit manifest som skal vere publisert av mannen bak New Zealand-terroren, blir det hevda at han har vore i kontakt med Anders Behring Breivik.

– Mi djupaste medkjensle går til dei som er ramma av den forferdelege og feige terrorhandlinga, seier Røyneland til NTB.

Ho synest det er spesielt at terrorhandlinga kan ha vore inspirert av terrorhandlingane til Breivik, som tok livet av 77 menneske i regjeringskvartalet og på Utøya for snart åtte år sidan.

– Denne grufulle handlinga stadfestar kor viktig det er å halde fram kampen mot ekstremisme, hat og rasisme. Vi må halde fram med å støtte opp om det viktige arbeidet som mellom anna blir gjort i 22. juli-senteret og på Utøya, og dessutan få opplæring om 22. juli inn i skulen, og arbeidet som blir gjort i Europa gjennom mellom anna Radicalisation Awareness Network, seier ho.

Paraplynettverket Radicalisation Awareness Network (RAN) vart oppretta av EU-kommisjonen i september 2011. Ran har som formål å samle og dele informasjon om valdelege og radikale miljø for å hindre nye terrorangrep.


(©NPK)