Sp vil ikkje love raudgrønt kommunesamarbeid

Aps Kjersti Stenseng og Fagforbundet-leiar Mette Nord ønsker raudgrønt samarbeid før kommunevalet i haust, men Sp er avventande.
innenriks

– Eg opplever at folk trekker litt på skuldrene, seier parlamentarisk leiar Marit Arnstad (Sp) til Klassekampen om reaksjonane i partiet om beskjeden til fagforbundet om raudgrønt samarbeid.

Torsdag bad Fagforbundet Senterpartiet flagge side i kommunar og fylke før valet. Fagforbundet er Sps største økonomiske støttespelar og gir partiet 2,25 millionar kroner årleg. Men Sp ser ut til å fortsetje å gå til val utan å avklare kva for ei side dei ønsker å samarbeide med.

– Både Sp og Ap står sterkt i distrikta. I ein del distriktsfylke, inkludert mitt eige, er vi konkurrentar. Vi samarbeider om noko, men konkurrerer òg om politisk kurs og om posisjonar, seier Arnstad.

Ho påpeikar òg at det er 50–60 kommunar i Noreg der Ap styrer saman med Høgre. Kommunesamarbeid med høgresida betyr ikkje nødvendigvis ein politisk høgresving, peiker ho på.

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) er skuffa over Arnstads utspel.

– Spørsmål om samarbeid er til sjuande og sist ei lokal avgjerd. Det er likevel viktig for meg å sende eit signal frå partiet sentralt. Det er skuffande for meg at Sp ikkje ønsker å gjere det same, skriv ho i ein e-post.

(©NPK)