Tidlegare Vårt Land-redaktør: Sylvi Listhaug har klart å splitte KrF

Den djupe splittinga i KrF kjem av i stor grad av påtroppande nestleiar i Frp Sylvi Listhaug, meiner tidlegare sjefredaktør Helge Simonnes i Vårt Land.
innenriks

Til helga møtest KrF til landsmøte i Stavanger. Og sjølv om partiet har vore heimsøkt av indre strid dei siste månadene, meiner Simonnes at ei ekstern kraft har vore sentral.

– Den åndelege retorikken som Sylvi Listhaug har nytta seg av, har vore attraktiv for mange kristne veljarar og har skapt ein kraftig dynamikk i KrF. Det er nesten sånn at partiet er splitta i to frontar, for og imot Listhaug, seier Simonnes til NTB.

Han arbeider for tida med ei bok der usemja i KrF er eit sentralt element. Boka kjem etter planen ut i august.

– Striden i KrF er først og fremst ei splitting mellom heiltidspolitikarane og grasrota. Delar av grasrota forstår på ingen måte den kristendemokratiske tenkinga. Dei blir styrte av religiøst instinkt, seier Simonnes.

Bruker KrFs «gamle» språk

Dermed blir det lettare for Listhaug å appellere til dei enn det KrF-leiinga maktar.

– Ho bruker det gamle språket som KrF brukte tidlegare. Israel-politikken var tidlegare veldig fundert i Bibelen, men no opplever mange at KrF sviktar på dette punktet. KrF-politikarane i dag er tydelege på at det ikkje skal vere enkelte bibelord som styrer politikken. Då er det lettare å vende seg til Listhaug, seier Simonnes.

Han meiner problema framleis står i kø for partiet og Kjell Ingolf Ropstad, som til helga blir til vald ny KrF-leiar under landsmøtet. Sjølv om Ropstad vart klappa fram av mange av dei konservative kreftene under vegvalet i fjor haust, kan han fort hamne på kollisjonskurs med dei, meiner Simonnes.

– Det er lett å bli straffa i dette miljøet. Vi såg jo at han fekk applaus på Oslo symposium, medan Hareide fekk pipekonsert. Men det er faktisk ikkje veldig stor avstand mellom dei politiske syna deira.

– Rett med retningsval

Han meiner at ein konfrontasjon mellom partileiinga og grasrota er uunngåeleg.

– KrF og den nye leiinga må på ein heilt annan måte enn før ta på alvor den politisk-teologiske tenkinga som finst i delar av grasrota. Dette har dei ikkje brydd seg om i det heile til no. Skal partiet overleve på lang sikt, er dei nøydde til å gjere det, seier Simonnes.

Han meiner tidlegare leiar Knut Arild Hareide gjorde mykje rett då han tok kampen om retningsvalet i partiet, men at det gjekk altfor fort i svingane under gjennomføringa.

– Det var rett å utfordre den åndelege retorikken til Frp. Og det var eigentleg det Hareide grunngav valet sitt med, at han ikkje kunne samarbeide med Frp. Han har sjølv påpeika at han skulle ha gjort det langt tidlegare, seier Simonnes.

– Uhyre kraftfulle spenningar

Under arbeidet med boka «Kampen om korset i politikken» har den tidlegare redaktøren reist på ein «religionspolitisk safari» til det han kallar «Olaug Bollestads bakland» – dei kristenkonservative miljøa på Sørvestlandet

– Besøket og samtalane har gitt meg større forståing for kor vanskeleg dette vart for Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad. Skulle dei ha følgt Hareides ønske, hadde det vore politisk sjølvmord med det baklandet dei har i Rogaland og Agder. Dei vart på ein måte tvinga inn i regjering.

– Det er uhyre kraftfulle spenningar. Folk er prega av redselen for at landet skal miste den kristne identiteten sin. Det handlar om skulegudstenester som blir borte, og at det kjem for mange muslimar til landet. Oppå det heile vart statskyrkja avskaffa, seier Simonnes.

Ser til utlandet

Han meiner òg at det er viktig å setje utviklinga inn i ei internasjonal ramme, og trekker fram Donald Trump i USA og Jair Bolsonaro i Brasil som døme.

Begge hadde svært høg oppslutning blant dei konservative kristne.

– Det er ein del Trump-tilhengarar blant dei konservative kristne eg har besøkt i Noreg. Det som går igjen, er at dei meiner han er den einaste som er sterk nok til å hamle opp med dei liberale kreftene som angrip samfunnet, seier Simonnes.

(©NPK)