Resett: – Vi er blokkerte av Googles annonseteneste

Alle annonsar via Google forsvann tysdag frå Resett. Ifølgje nettstaden sjølv opplyser Google at dei har vorte blokkerte.
innenriks

– Det kjem fram av ein e-post frå Google at vi har vorte blokkerte frå AdSense. Som lesarane våre vil vere klar over, har det den siste tida føregått ein aggressiv kampanje på sosiale medium for å få annonsørar til å stoppe annonseringa på Resett, heiter det på nettstaden.

Ifølgje Medier24 opplyser Google i ein e-post at selskapet vil halde tilbake betalingane til Resett, og dessutan at pengar dei har tent på annonsørar, vil bli refundert til annonsørane.

NTB har ikkje lykkast i å få nokon kommentar frå Google, som står bak reklametenesta AdSense.

Fleire store annonsørar svartelista i førre veke Resett etter ein kampanje på Twitter. Fleire politikarar, blant dei statssekretær Sveinung Rotevatn (V), støtta kampanjen. Resett-redaktør Helge Lurås kalla det «sabotasje».

(©NPK)