SAS og Airbus skal samarbeide om å utvikle elfly

SAS og flyprodusenten Airbus har inngått ein intensjonsavtale om å saman forske på utvikling og innføring av elektrisk drivne fly.
innenriks

Det er første gong eit flyselskap samarbeid med ein flyprodusent på denne måten.

Det er i første omgang berre snakk om eit felles forskingsprosjekt for å bygge kunnskap om moglegheiter og utfordringar knytt til drift og infrastruktur ved innføring av hybrid- og elfly i kommersiell trafikk i stor skala. Prosjektet startar opp i juni og held førebels fram ut 2020.

– Vi er stolte over det ambisiøse arbeidet vårt med berekraftige flygingar, og glade for at Airbus har valt SAS som samarbeidspartnar i dette prosjektet som har potensial til å revolusjonere skadelege utslepp frå fly, seier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS i ei pressemelding.

SAS har jobba for reduserte utslepp og meir berekraftige flygingar i fleire tiår. Målet er å redusere utsleppa med 25 prosent. SAS ser på elektriske fly som neste skritt etter teknologien i dag.

– Det er ei god nyheit for Airbus at SAS vil bidra med den omfattande kunnskapen sin og vere med på reisa mot fly i framtida innan el- og hybridteknologi, seier Grazia Vittadini, teknologidirektør for Airbus.

Ifølgje Teknisk Ukeblad skal prosjektarbeidet i hovudsak skje i Stockholm og Toulouse, der SAS og Airbus skal ha møte jamleg det kommande halvanna året.

– Vi må finne ut korleis hybridelektriske fly kan bli brukt i drift, kva som blir kravd av infrastruktur på flyplassane, og dessutan forsikre oss at energien er fornybar. Vi er veldig glad for å kunne teste nokre idear i den verkelege verda, dette er neste steg på vegen mot målet vårt, som er å bringe nullutsleppsteknologi til luftfarten, seier sjef for elektrifisering i Airbus, Glenn Llewellyn, til Teknisk Ukeblad.

SAS er ein god kunde av Airbus og har nesten 70 ulike Airbus-fly i flåten sin.

(©NPK)