Avdød eittåring frå Askøy var smitta av Campylobacter, stadfestar fylkeslege

Eittåringen frå Askøy som døydde førre veke, var smitta av Campylobacter. Det stadfestar fylkeslegen i Vestland til Bergens Tidende.
innenriks

Det er framleis ikkje kjent kva som er årsaka til at den eitt år gamle guten døydde førre veke, ifølgje Bergens Tidende.

Fylkeslegen opna tilsyn som følgje av dødsfallet.

Politiet opplyste torsdag at ein førebels obduksjonsrapport for eittåringen var klar, men dei vil ikkje kommentere rapporten før dei har gått gjennom den med foreldra til barnet. Eittåringen vart gravlagd fredag.

Om lag 2.000 innbyggjarar på Askøy har vorte sjuke etter at det vart funne store konsentrasjonar av E. coli-bakteriar i eit høgdebasseng på Øvre Klepp i kommunen. Til saman har rundt 49 vaksne og 15 barn vore innlagde på sjukehus.

Torsdag vart det kjent at ei 72 år gammal kvinne frå Askøy er død. Kvinna vart lagt inn med mage- og tarmsymptom i helga, og har fått påvist Campylobacter. Kvinna hadde alvorleg bakanforliggjande grunnliding.