Forvaringsdom for lokalpolitikar i Hordaland blir omgjort i lagmannsretten

Ein lokalpolitikar i Hordaland blir dømd i lagmannsretten til ti års fengsel for overgrep mot fleire gutar. I tingretten vart mannen dømd til forvaring.
innenriks

Gulating lagmannsrett har under tvil komme fram til at fengsel i ti år er ei passande straff for mannen i 40-åra, ifølgje Bergens Tidende.

Det vart klart fredag.

– Lagmannsretten har under tvil komme til at det ikkje er grunnlag for å idømme forvaring, heiter det i den samrøystes lagmannsrettsdommen.

– Sjølv om dei sakkunnige vurderer tiltalte som pedofil, og han no blir domfelt for ei rekke overgrep, ligg fleire av overgrepa 15–20 år tilbake i tid.

I Bergen tingrett vart mannen dømd til elleve års forvaring, med ei minstetid på sju år og fire månader, men anka dommen.

Han er dømd for ei mengde overgrep mot tre gutar i perioden 1997 til 2016. Han nekta i tingretten straffskuld for alle fysiske overgrep.

(©NPK)