Parat-leiar blir til statssekretær i Arbeidsdepartementet

Parat-leiar Vegard Einan (42) er utnemnd til statssekretær for Anniken Hauglie (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.
innenriks

I Parat rykker Unn Kristin Olsen samtidig opp som ny Parat-leiar, medan ny nestleiar blir Anneli Nyberg.

Einan er utnemnd til statssekretær tysdag, men startar først arbeidet i departementet 5. august.

– Eg forlèt leiarvervet i Parat med vemod, men ser fram til å jobbe med mange av dei same arbeidsoppgåvene som før, men på eit anna nivå. Arbeidsmarknad, arbeidsmiljø og velferd er viktige saker for norske arbeidstakarar og partane i arbeidslivet, seier Einan.

Konstituert Parat-leiar Unn Kristin Olsen gratulerer Einan med utnemninga sjølv om ho gjerne skulle ha behalde han i ei lengre tid i Parat.

– Hovudstyret i Parat har konstituert Anneli Nyberg som ny nestleiar. Nyberg er ein erfaren tillitsvalt med brei nasjonal og internasjonal erfaring som Parat vil få stor glede av og som eg ser fram til å jobbe tett saman med i tida framover, seier Olsen.

(©NPK)