Krisemåling for Venstre og Frp

Frp og Venstre får låge resultat på ei fersk måling. Venstre er meir enn halvert frå førre val i den verste målinga så langt i år for begge parti.
innenriks

Frp får ei oppslutning på 6,8 prosent og Venstre på 2,3 prosent i ei kommunemåling Norstat har gjort for NRK og Aftenposten i august.

Det er ein nedgang på høvesvis 0,4 og 0,7 prosentpoeng samanlikna med ei tilsvarande måling i juni.

Høgre klatrar likevel på augustmålinga. Dei stel flest veljarar frå Frp, men også frå Venstre, ifølgje Aftenposten.

Frp får den lågaste oppslutninga på Norstats målingar for NRK/Aftenposten sidan dei byrja i 2011.

Frps nestleiar Terje Søviknes seier tala er altfor låge.

– Målinga føyer seg inn i rekka av målingar der lojaliteten frå dei tidlegare veljarane våre er låg. I all hovudsak sit dei på gjerdet. Mange ventar på forhandlingane mellom regjeringspartia om bompengane, seier han til Aftenposten.

Også FNB (Folkeaksjonen nei til meir bompengar) går tilbake – frå 4,8 prosent i juni til 3,7 prosent i august.

Vinnarane i denne månadens måling er Arbeidarpartiet med 27,3 prosent (+0,8), SV med 6,1 prosent (+1,4), Sp med 12,2 prosent (+0,7) og Høgre med 23 prosent (+1,9).

MDG går ned 2,2 prosentpoeng til 7 prosent, medan Raudt går ned 0,6 til 3,8 prosent. KrF står stille med 4,3 prosent.

(©NPK)