Moskear vurderer ytterlegare tryggingstiltak etter skytinga

Moskeen i Bærum som laurdag vart utsett for eit angrep, vurderer å innføre fleire tryggingstiltak. Andre moskear i Noreg vil skjerpe tryggingsrutinane.
innenriks

Onsdag ettermiddag vart det klart at Politidirektoratet held oppe auka nærvær og væpning i samband med større muslimske arrangement ut neste veke.

Informasjonsansvarleg Waheed Ahmed ved terrorramma Al-Noor Islamic Centre i Bærum seier at fredagsbønna denne veka ikkje vil bli halde i lokala til forsamlinga. Det er førebels ikkje klart kor bønna skal bli halden, men det vil bli sett i verk ekstra tryggingstiltak.

Ahmed er glad for at politiet har forlengt perioden med auka nærvær og væpning.

Vurderer fleire tryggingstiltak

Hovuddøra til moskeen på Skui i Bærum var låst med kodelås då Philip Manshaus gjekk til angrep laurdag. Det var eitt av tryggingstiltaka moskeen innførte etter terrorangrepet på New Zealand i vår.

Ahmed seier at forsamlinga framleis er prega av det som skjedde laurdag, og at dei ventar å kunne bruke moskeen som normalt igjen frå neste veke. Forsamlinga vurderer no å innføre fleire tryggingstiltak.

– Vi er i dialog med politiet om dette. Det blir ikkje nokon drastiske tiltak, men nokre enkle, synlege tiltak, seier han.

Oppgraderer overvakingskamera

Politidirektoratet bad etter moskéskytinga politidistrikta om å setje i verk tryggleiksskapande og førebyggande tiltak i samband med feiringa av den muslimske høgtida id. Det er dette oppdraget som no er forlengt.

Samfunnskontakt Arshad Jamil for Islamic Cultural Centres (ICC) moské på Grønland i Oslo seier at medlemmene av moskeen har vore glade og letta over korleis justisminister Jøran Kallmyr (Frp) uttalte seg allereie laurdag om skytinga, og at det gav ei stor tryggleikskjensle.

Jamil seier at moskeen truleg vil oppgradere overvakingskameraa etter angrepet. Han forklarer at dei heile tida gjer tryggingsvurderingar.

Vurderer kodelås

Vanlegvis samlar cirka 1.200 personar seg til fredagsbønn i moskeen på Grønland. Denne fredagen vil litt fleire vektarar vere til stades, opplyser Jamil. Han seier det er krevjande at moskeen er så stor, og ligg så sentralt i Oslo.

– Vi gjer det vi kan for å sikre oss, men ein kan ikkje vere naiv eller dum heller. No har dette skjedd i Noreg, og dermed ser ting litt annleis ut, seier han til NTB.

Moskeen på Grønland er den nest største i hovudstaden med rundt 4.500 medlemmer. Tidlegare har det vore vurdert å installere eit kodelås- eller kortsystem for tilgangsstyring i moskeen, slik dei har i Bærum, men det har førebels ikkje vorte noko av hovudsakleg på grunn av økonomi.

– No blir dette vurdert på nytt, sidan det ser ut til å ha vore med på å redde liv i Bærum.

Skjerper rutinane

Sekretær Faisal Suhail i Nordens største moské, Amadiyya-moskeen på Furuset i Oslo, seier at moskeen i samband med fredagsbønna vil skjerpe tryggingsrutinane ytterlegare etter angrepet i Bærum.

– Vi har eigentleg hatt eit strengt tryggingsregime heile tida, men vi følgjer med på det som skjer og tar forholdsreglane våre, seier Suhail til NTB.

Han ønsker ikkje å gå nærare inn på korleis moskeen med rundt 2.000 medlemmer vil skjerpe sikkerheita som han beskriv at allereie er høg, med mellom anna skanning av alle som kjem inn i bygget. Sekretæren seier at medlemmene er fornøgd med at politiet har forlengt perioden med ekstra trygging.