Hundesjukdom truleg ikkje veldig smittsam

Veterinærinstituttet og Mattilsynet meiner at mykje tyder på at den alvorlege hundesjukdommen ikkje er veldig smittsam mellom hundar.
innenriks

Minst 26 hundar over heile landet har døydd etter å ha hatt blodig diaré den siste tida. Endå fleire har fått symptoma. Det moglege utbrotet vart offentleg kjent onsdag 4. september, men dei første enkelttilfella kom rundt to veker tidlegare.

I ei statusoppdatering onsdag ettermiddag skriv Mattilsynet og Veterinærinstituttet at dei framleis ikkje veit kva som er årsaka til sjukdomstilfella. Dei opplyser likevel at i dei fleste tilfella der det bur fleire hundar i same dyrehald, er det berre éin hund som har vorte sjuk.

– Dette kan tyde på at ein eventuell sjukdom ikkje er veldig smittsam mellom hundar, heiter det i statusoppdateringa.

Onsdag har det ikkje vorte obdusert nye hundar, men det vil bli obdusert nye hundar fram mot helga, opplyser Veterinærinstituttet.

Det er meldt om sjukdomstilfelle i Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus.

I ein statusrapport tysdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan sjåast bort frå at hundedøden kjem av algeforgifting. Det er heller ikkje noko som tyder på miltbrann, harepest eller sjukdomar frå flått. Det er heller ikkje funne samanheng mellom hundesjukdommen og E. coli på menneske.


(©NPK)