Lan Marie Bergs tirade vekkjer furore blant oljetoppane

Fleire av bransjefolka som er samla på Paretos olje- og gasskonferanse i Oslo, reagerer på den omstridde valtalen til MDGs Lan Marie Berg.
innenriks

– Verda kan nok vere litt meir kompleks enn ein del MDG-ere er klare over, trur eg. Det vil ha store konsekvensar viss vi skal legge ned norsk oljeindustri, men vi får berre respektere synspunkta deira, seier tidlegare oljeanalytikar og noverande investor Ole Petter Kjerkreit til Dagens Næringsliv.

Då det seint valkvelden måndag syntest klart for dei fleste at Miljøpartiet Dei Grøne kom til å bli ein av dei desiderte valvinnarane, gjekk miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg i Oslo på scenen under valvaka og gjekk ut mot oljebransjen.

– Det er spesielt to grupper som skjelv litt ekstra i buksene i kveld. Den første er oljelobbyen, som innser at tida då det var greitt å tene pengar på å øydeleggje framtida vår, snart er forbi. Og den andre er utdaterte politikarar som i årevis har feiga ut. Dei har sove i timen i 30 år, sa Berg og hausta jubel frå sine eigne.

– Inga regjering med MDG

Utfallet vekkjer no reaksjonar hos investorar, leiarar og bransjefolk som var samla på Holmenkollen Park hotell til meklarhuset Paretos årlege konferanse onsdag.

Berg kan halde seg unna Stortinget – og noka regjering der MDG inngår etter 2021 er ikkje liv laga, ifølgje investor Brynjulf Skaugen:

– Eg er sjølvsagt samd i noko av det Dei Grøne gjer i samband med kommunevalet, men ho har ikkje noko i eit Storting å gjere. Det er det som er forskjellen, Oslo blir ein fin by han, men det stoppar der, seier han til DN.

Rømmar norsk sokkel

– Noreg har nytt godt av oljeinntekter i veldig mange år, og vi som har levd litt lengre, vi hugsar eit anna Noreg. Men det er kanskje ikkje så lett å sjå det for unge menneske som ikkje har opplevd det, seier toppsjef Carl K. Arnet i BW Energy.

– Det ein ser, er at store amerikanske oljeselskap sel seg ut av norsk sokkel, og ein skal ikkje sjå bort frå at det skjer på grunn av at den politiske risikoen aukar, seier investor og forvaltar Morten Astrup.

Også administrerande direktør Wenche Nistad for Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) vart overraska. Ho meiner det er forskjell på oljeprodusentane i verda, og at det viktigaste er å avvikle bruken av kol.

– Eg håper ho utvidar horisonten litt og at ho blir meir ansvarleg no som partiet får makt, legg ho til.

(©NPK)