Ingen «havarikommisjon» i Arbeidarpartiet

Arbeidarpartiet gjorde det historisk dårleg i lokalvalet – men set ikkje ned ei eiga gruppe for å analysere kvifor.
innenriks

Evalueringa av valet vil følgje vanlege prosedyrar, opplyser partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.

– Vi vil ha ein gjennomgang av valkampen på alle nivå, lokalt og sentralt, og dessutan blant veljarane. Partikontoret skal gå gjennom valresultat over heile landet, seier ho.

Ifølgje Stenseng skal det gjerast ulike undersøkingar, mellom anna ei evaluering av innsatsen under valkampen og dessutan ei ekstern veljarundersøking denne veka. I tillegg skal innsatsen lokalt vurderast av dei ulike lokal- og fylkeslaga, både politisk og organisatorisk.

Valkampen og valresultatet blir òg tema når Ap held det første landsstyremøtet etter valet den 24. og 25. september. Også sentralstyremøtet 14. oktober vil ha ein grundig gjennomgang av valet.

Ap fekk 24,8 prosent av stemmene i kommunestyrevalet, ned 8,2 prosentpoeng frå 2015. I fylkestingsvalet fekk partiet 24,3 prosent, ein nedgang på 9,4 prosentpoeng.

(©NPK)