Studie: Kommunar i Nord-Noreg er landets minst robuste

Evna norske kommunar har til å takle ulykker og katastrofar, spriker, ifølgje ny studie. Minst robust er kommunar i Nord-Noreg, medan fleire storbyar hamnar på topp.
innenriks

Doktorgradsstipendiat Sabrina Scherzer ved Institutt for geografi ved NTNU har saman med professorane Jan Ketil Rød og Päivi Lujala laga ein indeks over kor robuste norske kommunar er, skriv nettstaden Gemini, som formidlar forskingsnytt på vegner av NTNU og Sintef.

Indeksen fortel korleis kommunane er i stand til å takle naturkatastrofar, men Scherzer trur indeksen langt på veg vil vere relevant òg for menneskeskapte katastrofar som terror og krigshandlingar.

– Eg skal ikkje påstå at folk enkelte stader bur farleg, men risikoen bør vurderast av styresmakter, utbyggarar og dei som ønsker å busetje seg, seier Scherzer til Gemini.

Bak analysen ligg 47 ulike indikatorar, mellom dei matvaresikkerheit, kor godt naturen held seg mot ras og flaum, brann- og redningsressursar, infrastruktur og tilgang på ressursar.

Det største skiljet i kor robuste kommunane er, går mellom sør og nord. I Nord-Noreg skårar berre fem kommunar over middels på robust-skalaen. Det er særleg på økonomi og naturmiljø at Nord-Noreg kjem dårleg ut. Vestlandet, med den utfordrande geografien sin, skårar dårlegare på motstandsdugleik mot naturkatastrofar.

På topp hamnar Bærum med ein robustheitsindeks på 3,9, følgd av Sola (3,8), Bykle (3,8), Oslo (3,7) og Leikanger (3,6). Nedst på lista finn ein Tysfjord (1,4), Moskenes (1,3), Sørfold (1,3), Ballangen (1,3) og Gamvik (0,9).

(©NPK)