Venstre-toppane må svare innan 15. oktober

Venstre-leiar Trine Skei Grande og dei to nestleiarane i partiet må innan 15. oktober bestemme seg for om dei skal stille til attval.
innenriks

Debatten om partileiinga bør skiftast ut har blussa opp i lys av det skuffande valresultatet. Allereie valkvelden kunngjorde Grande at ho ikkje har tenkt å gi seg.

– Eg stiller til val igjen, sa Grande under partileiardebatten.

Valnemnda samla seg torsdag til sitt første møte etter valet. Komiteen har vore i arbeid i lengre tid og har vurdert spørsmål knytt til fornying.

Stadfestar at leiarspørsmål blir diskutert

Leiaren i valnemnda, Per A. Thorbjørnsen, seier til NTB at dei ikkje hadde gjort jobben sin om dei ikkje hadde diskutert utskiftingar i leiinga.

– Dette er tre personar som har sete i leiinga sidan 2012 – to av dei har sete endå lenger. Det kan ikkje komme overraskande på nokon at fornying av leiartrioen blir debattert, men kva konklusjonen blir, står att å sjå, seier han.

No blir alle Venstres medlemmer inviterte til å fremme forslag på kandidatane sine til den sentrale leiinga i partiet, som skal veljast på landsmøtet 17.–19. april neste år. Alle i leiinga og sentralstyret står på val.

Thorbjørnsen har registrert utsegner som har komme i media dei siste dagane. Utover det har ikkje valkomiteen mottatt nokon konkrete tilbakemeldingar frå personar som anten ønsker å stille til attval eller som ikkje ønsker det, opplyser han.

Fleire ber Grande gå

Fleire Venstre-politikarar har allereie flagga offentleg at dei ønsker ein diskusjon om partileiinga. Partiet fekk 3,9 prosents oppslutning i lokalvalet.

Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark har gitt uttrykk for at utskifting er på høg tid. Yousuf Gilani, varaordførar i Drammen, og Elin Seim, førstekandidat på Voss, har sagt til Dagbladet at det er på tide at Grande går av. Sjølv har Grande avvist å diskutere si eiga stilling, men har gjort det klart at ho er klar til å stå på vidare.

Valnemndahar sett frist til 15. oktober for å sende inn forslag til kandidatar. Same dag må Grande (som har hatt vervet sitt sidan 2010), nestleiarane Ola Elvestuen (sidan 2008) og Terje Breivik (sidan 2012) ha svart valkomiteen om dei planlegg å stille til attval.

Valnemnda har frist til å ha innstillinga si klar fire veker før landsmøtet.

(©NPK)