Mattilsynet: Minst 102 hundar har hatt blodig diaré

Minst 102 hundar har hatt blodig diaré, av varierande alvorsgrad, viser Mattilsynets kartlegging av sjukdom blant hundar.
innenriks

Så langt er det ikkje avdekt fellestrekk mellom tilfelle av sjuke hundar med omsyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hundar, turområde og liknande, opplyser tilsynet fredag ettermiddag.

– Vi leitar framleis breitt etter moglege årsaker. Vi held fast på råda vi har gitt til hundeeigarar om å avgrense nærkontakten mellom hundar og å halde hundar i band, slik at ein har kontroll på dei, seier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgivar og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

– Hunder som viser sjukdomsteikn, bør som vanleg blir tatt med til veterinær så raskt som mogleg, seier han.

Minst 26 hundar over heile landet har døydd etter å ha hatt blodig diaré den siste tida.