Princess-arving ankar fengselsdom til Høgsterett

Millionær Hanne Madsen ankar dommen for ulovleg bygging i strandsona i Grimstad til Høgsterett. Ho vart dømd til 21 dagars fengsel utan vilkår i lagmannsretten.
innenriks

Madsen, som er styreleiar i Princess-kjeda og har ein formue på 188 millionar kroner, ankar over straffeutmålinga sidan det ikkje er mogleg å anke skuldspørsmålet, melder NRK.

Ho vart i fjor haust dømt til 45 dagars fengsel på vilkår i Aust-Agder tingrett for ulovlege tiltak på hytta på Hesnes i Grimstad. Det gjaldt mellom anna oppføringa av ein tennisbane og bygginga av ein underjordisk gang til feriehuset i Grimstad.

Madsen anka avgjerda til Agder lagmannsrett, som i september skjerpte dommen ved å gjere 21 dagar av straffa på 45 dagar til fengsel utan vilkår.

– Klienten min heldt seg til arkitekten og entreprenøren sin som bygde, utan at dei informerte henne om at arbeida var ulovlege, seier Hanne Madsens forsvarar, Max Henrik Jespersen, til NRK.

Madsen har ikkje fått medhald i to rettsinstansar og ankar no straffeutmålinga til Høgsterett.

– Klienten min har valt å anke den delen av dommen som Høgsterett etter dagens system har høve til å prøve, seier Jespersen.

(©NPK)