Fleire kritiske til registrering i nasjonalt vaksineregister

Fleire høyringsinstansar er kritiske til at både reservasjonsretten og aktivt samtykke er fjerna i Helsedepartementets forslag til eit nytt vaksineregister.
innenriks

Det er i ein nyleg avslutta høyringsrunde at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at registrering og lagring av opplysningar om vaksinasjonsstatusen til nordmenn skal skjerpast inn, skriv fagbladet Journalen.

Det blir obligatorisk å oppgi persondata ved alle typar virus- og bakterieprøvar og å oppgi persondata ved reise- og influensavaksinasjon.

Både Datatilsynet, Helsetilsynet og Legeforeningen er kritiske til at forskriftsendringane inneber at det ikkje blir mogleg å reservere seg mot registrering. Meininga er at alle som vaksinerer seg mot influensa og andre smittsame sjukdommar skal førast opp i registeret.

Datatilsynet protesterer mot at det ikkje lenger blir nødvendig å innhente aktivt samtykke for å registrere personopplysningar om kvar enkelt ved influensa- og reisevaksinasjon.

Helsetilsynet skriv i høyringssvaret sitt mellom anna at dei fryktar at pasientar ikkje vil oppsøke helsehjelp ved mistanke om smittsam sjukdom, og at dei vil avstå frå å ta vaksinar. Legeforeningen meiner at det er fare for at fleire vil vaksinere seg i utlandet for å unngå registrering.

Kommunikasjonseininga i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at høyringsfristen nyleg er gått ut, og at ein ikkje ønsker å kommentere høyringsutsegnene før dei er gjennomgått.

(©NPK)