Mann dømt for grove lånebedrageri for 14 millionar

Ein 35 år gammal mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire år og seks månader fengsel for grove bedrageri for til saman 14 millionar kroner.
innenriks

I tillegg er mannen mellom anna dømt for eitt simpelt bedrageri på 27.500 kroner og eit forsøk på bedrageri for 520.000 kroner.

Han har mellom anna overført over 1,5 millionar kroner til seg sjølv frå ein av dei fornærma. Han hjelpte først vedkommande med å overføre pengar i nettbanken, for så å bruke kodebrikka til den fornærma til å overføre pengar til eigen konto.

Han er òg dømt for å ha lurt to andre fornærma til å gi han eit usikra lån på høvesvis 2 og 3 millionar kroner.

I Oslo tingrett vart 35-åringen dømt til fem års fengsel, men han anka straffutmålinga.

Borgarting lagmannsrett meiner tingretten har sett eit for høgt utgangspunkt for straffutmålinga og lagt for stor vekt på straffeskjerpande omstende.

Mannen blir derfor dømt til fire år og seks månaders fengsel.

(©NPK)