Aktor bad om 22 månaders fengsel for Jannik i Røkke-saka

Aktor bad torsdag om eitt år og ti månaders fengsel for Jan Erik «Jannik» Iversen for forsøk på utpressing av Kjell Inge Røkke.
innenriks

Michelsen sa at han meiner utgangspunktet for straffutmålinga bør vere to år, men at kravet hans er lågare på grunn av saksbehandlingstida, skriv VG.

62-åringen er tiltalt for å ha prøvd å presse den 60 år gamle milliardæren for eit beløp på mellom 6 og 20 millionar kroner i perioden november 2017 til januar 2018 og for brot på våpenlova.

Fredag justerte aktor ned beløpet Iversen er tiltalt for å ha pressa Røkke for. Han var opphavleg tiltalt for å ha prøvd å presse han for eit tosifra millionbeløp.

Iversen har nekta straffskuld etter tiltalen. Saka har gått i Oslo tingrett frå tysdag til fredag denne veka. Dommen blir forkynt for Iversen i Oslo tingrett fredag 25. oktober.

– Kampen er ikkje over

Forsvararen til den tiltalte, advokat Benedict de Vibe, kravde frifinning for hovudpunktet i tiltalen – forsøk på grov utpressing. Iversen har vedgått at han har hatt eit elektrosjokkvåpen og ein springkniv.

– Dersom han blir dømt, meiner eg seks månaders fengsel er passande straff, sa de Vibe.

Ifølgje VG sa han mellom anna at Iversen ikkje kjem til å gi seg før han har fått bevist at det var Røkke som var oppdragsgivaren hans.

– Kampen er ikkje over. Sjølv om han no har komme til første endestasjonen, sa forsvararen.

Grovt utpressingsforsøk

Politiet meiner at Iversens eiga forklaring i retten nesten åleine er nok til å dømme han.

– Bortsett frå advokatars teieplikt, har ikkje denne saka valda så store juridiske utfordringar, sa aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, ifølgje avisa.

Utpressingsforsøket mot Røkke blir sett på som grovt.

– Dei momenta eg vil trekke fram som gjer det grovt, er storleiken på beløpet og det faste forbrytarske forsettet til tiltalte over ein lengre periode. Tiltalte viste stor vilje og evne til å gjennomføre dette. Han la ned betydeleg innsats – og vart meir og meir intens i forsøka sine, sa aktor.

Michelsen noterte at dette påverka privatlivet til Røkke og familien hans.

– Det vart sett i verk tryggingstiltak. I tillegg er det trua med fridomstap og vald; at han skulle grisebanke fornærma.

Forhold tilbake i tid

De Vibe har trekt fram forhold som ligg nesten 20 år tilbake i tid i forsvaret sitt av tiltalte.

På den første dagen til rettssaka sa Iversen at han fekk kontakt med Røkke i 2000. Milliardæren skal ifølgje Iversen ha tilbode han 100 millionar kroner for å «fjerne» den bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal. Sjølv kalla Tromsdal dette galskap og vås då han vitna i retten onsdag.

Tysdag noterte aktor overfor NTB tidsspranget slik:

– Røkke fekk mange spørsmål om forhold som ligg langt tilbake i tid, og som det er vanskeleg å hugse. Men det viktigaste for meg, er kva han forklarte om det som skjedde hausten 2017 og januar 2018, som er det denne saka dreier seg om, sa aktor.