Søreide forventar at EUs flyktningavtale med Tyrkia står

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forventar at Tyrkia held avtalane sine med EU trass i truslane på torsdag om å opne flyktningporten til Europa.
innenriks

Torsdag trua Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med å «opne porten til Europa» for dei 3,6 millionar syriske flyktningane som er i landet.

EU-president Donald Tusk har karakterisert truslane som heilt upassande, og Eriksen Søreide forventar at Erdogan ikkje gjer alvor av dei.

– Det er ingen tvil om at Tyrkia har gjort ein svært stor jobb med å ta imot og huse syriske flyktningar. Det baserer seg òg på ein avtale mellom Tyrkia og EU som vi forventar at står seg. Så registrerer eg òg dei utsegnene han kom med i går, men eg forventar at avtalen står, seier utanriksministeren til NTB.

– Kan ikkje sjå bort frå migrasjonsstraumar

Ifølgje FNs matprogram (WFP) er over 70.000 menneske drivne på flukt sidan den tyrkiske militæroffensiven starta onsdag. Rundt 650.000 menneske i Nord-Syria er avhengige av matvarehjelp frå FN.

Utanriksministeren meiner det er vanskeleg å seie korleis dette vil utvikle seg vidare.

– Men vi ser allereie at folk flyttar på seg i Nordaust-Syria, der det allereie er svært mange internt fordrivne og folk i ein sårbar situasjon. Vi kan ikkje sjå bort frå at det vil føre til auka migrasjonsstraumar, seier Eriksen Søreide.

Slutta seg til Tryggingsrådets kritikk

For Tyrkia er målet med militæroffensiven i Syria å tvinge den kurdiske YPG-militsen på retrett i grenseområda.

Etter at offensiven starta onsdag, har dei tyrkiske styresmaktene starta etterforsking av fleire prokurdiske politikarar. 21 personar er arresterte etter at dei kritiserte offensiven i Syria.

– Vi er urolege for at det er fleire politikarar og journalistar som er fengsla fordi dei har komme med kritikk av operasjonen, seier utanriksministeren.

Ho fortel at Noreg har slutta seg til ei fråsegn frå dei seks EU-landa som deltok i debatten i Tryggingsrådet torsdag, som òg er ein klar og utvitydig kritikk av det Tyrkia no gjer.

Dei siste dagane har Noregs utanriksminister komme med kraftig kritikk av Tyrkias militæroperasjon i Syria fleire gonger. Onsdag bad Eriksen Søreide Tyrkia om å stoppe Syria-operasjonen. Torsdag vart det klart at Noreg inntil vidare stansar eksporten av militærutstyr til landet.

(©NPK)