Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstrantar til fredsprisen

Stortingsrepresentant Guri Melby (V) har nominert Hongkong-demonstrantar til fredsprisen for neste år. Kinesiske styresmakter går hardt ut mot nominasjonen.
innenriks

Fleire hundre tusen personar har lagt igjen kommentarar, likes og dislikes på Facebook-sida til Melby den siste tida, og dei fleste av kommentarane er på kinesisk, skriv Aftenposten.

– Eg har nominert folket i Hongkong til fredsprisen i 2020 fordi dei kjempar for fundamentale rettar, slik som ytringsfridom, demokrati og rettssikkerheit, skreiv Melby på Facebook onsdag denne veka.

Innlegget har utløyst ei massiv bølgje av reaksjonar etter å ha vore omtalt i kinesiske medium. Fredag kveld har innlegget over 32.000 kommentarar. Blant kommentarane er det både støtteerklæringar og kommentarar som refsar nominasjonen.

Torsdag gjekk òg kinesiske styresmakter ut med krass kritikk av nominasjonen.

– Kva som skjer i Hongkong er ei intern sak for Kina og noko utanlandske regjeringar eller individ ikkje har nokon rett til å blande seg inn i, sa Geng Shuang, som er talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet.

Hongkong har vore prega av store demonstrasjonar dei siste månadane. Massedemonstrasjonane vart utløyste av eit lovforslag om å utlevere innbyggjarar til Kina, men har seinare utvikla seg til å gjelde meir overordna tema, som til dømes at befolkninga må få større demokratisk fridom.

(©NPK)