Barneombodet etterlyser målretta tiltak for unge valdsutøvarar

Barneombod Inga Bejer Engh er bekymra over valdshendingane i Oslo i helga. Ho meiner det trengst tiltak som tar tak i dei bakanforliggande årsakene.
innenriks

– Vi må ha tiltak på plass som tar tak i dei bakanforliggande årsakene til valdsbruken til den enkelte ungdommen. Enten det er omsorgssvikt heime, fattigdom, press frå jamaldra eller mobbing i skulen som ligg bak, seier Engh, som meiner det er naiv å tru at valden forsvinn av seg sjølv.

I helga vart det registrert i alt elleve valdshendingar i Oslo som verkar uprovoserte. Til saman er 16 personar arresterte i sju av sakene. Dei arresterte er i alderen 16–30 år og er busette på ulike stader.

– Det er urovekkjande når ungdom gjer seg skuldig i alvorleg vald, men løysingane må stå i forhold til problemet, seier Engh. Ho etterlyser gode målretta tiltak frå Oslo kommune som kan hjelpe unge valdsutøvarar ut av valdsspiralen.

(©NPK)