NRK: Frp kan krevje omkamp om statsborgarskapet til framandkrigarar

Eitt av krava til Frp kan vere at det skal bli lettare å ta frå menneske norsk statsborgarskap, seier kjelder tett på prosessen til NRK.
innenriks

Truleg er det enkeltpunkt i terrorlovgjevinga, lov om nasjonal sikkerheit, utlendingslova og strafferammene for brot på paragrafar i dei nemnde lovene som kan vere i spel, ifølgje NRKs kjelder.

Også sentrale kjelder i Høgre seier dei trur krava heller vil innebere lovendringar enn noko som vil påverke budsjett nemneverdig.

Særleg eit forslag om å gjere det lettare å ta frå menneske norsk statsborgarskap, blir trekt fram av Frp-kjeldene.

Frp har nemleg lenge ivra for å ta frå heimvende framandkrigarar med dobbelt statsborgarskap dei norske statsborgarskapa deira, slik Danmark har gjort, men i 2018 fekk ikkje Høgre og Frp fleirtal for dette i Stortinget.

Det fekk noverande Frp-nestleiar Sylvi Listhaug til å legge ut eit innlegg på Facebook, der det heitte at «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Innlegget vakte sterke reaksjonar og førte til at Listhaug måtte trekke seg som justisminister.

(©NPK)