Venstre vil ha grøn eksportplan frå eiga regjering

Noreg greidde ikkje å skape elbilteknologien, men leier an på elferjer og karbonbåtar. Men det trengst ein strategi for eksport av grøn teknologi, ifølgje Venstre.
innenriks

Nestleiar Atle Hamar i Venstres programkomité viser til at Noreg førebels har eit konkurransefortrinn i form av kunnskap om design, materiale og innovasjon i maritim sektor. Men fleire land er i ferd med å vakne, åtvarar han.

– Noreg må ha ein strategi som seier at vi skal vere best i verda på å eksportere grøn teknologi. Vi byggjer båtar i karbon som ingen andre har gjort før, seier Hamar til NTB.

– De sit i regjeringa, er det ikkje berre å gå i gang?

– Vi foreslår dette i programkomiteen. Ingen av oss sit i regjeringa no, seier Hamar, som var statssekretær i Klima- og miljødepartementet fram til Frps exit i januar.

– Relevant for mange

Håpet til Venstre er at ei meir heilskapleg satsing frå det offentlege på eksport av teknologiske løysingar både skal bidra til å løyse klimautfordringane og skape nye jobbar i Noreg.

Hamar bruker oljekrisa i 2014 som døme. Då vart det bråstopp i bestillingar av supplybåtar til oljesektoren hos norske verft. Men eit behov for å elektrifisere ferjeparken sørgde for nye oppdrag til verfta.

– Alt vi gjer av teknologiutvikling for lasteskip, supplybåtar, oppdrettsbåtar, cruiseskip og ferjer er relevant for veldig mange land, seier Hamar.

– Skape sjølv

Sentralstyremedlem og stortingspolitikar Guri Melby, som leier Venstres programarbeid, viser til at Noreg har vore leiande på å ta i bruk ny, grøn teknologi på elbilområdet.

– Men no må vi faktisk òg skape teknologien sjølv, seier ho til NTB.

Melby viser til at norsk næringsliv er klare for å gripe moglegheita for å auke eksporten, men at dei kan trenge hjelp frå staten. Ho peikar på at over 100 norske bedrifter allereie er inne i Sør-Korea.

Venstre har landsmøte i april, men programarbeidet strekkjer seg i realiteten fram til neste landsmøte i valåret 2021.

(©NPK)