Over 7.500 studentar drog på utveksling til utlandet i fjor

I 2019 reiste fleire norske studentar på utveksling enn nokon gong før, men det er forskjellar på kor mange studentar universiteta og høgskulane sender ut.
innenriks

Noregs handelshøgskole i Bergen toppar lista over delen uteksaminerte studentar som har vore på utveksling. I 2019 hadde 60 prosent av studentane hatt eit utvekslingsopphald under studiane, ifølgje tal frå Kunnskapsdepartementet.

Nedst på lista ligg NLA Høgskolen og Nord universitet, med ein del på 4 prosent.

NTNU i Trondheim var med 1.490 studentar den institusjonen som i reine tal sende flest studentar på utveksling i fjor. 20 prosent av dei uteksaminerte studentane ved NTNU hadde hatt eit utvekslingsopphald under studiane.

Strukturelle utfordringar

Norsk studentorganisasjon meiner at det er strukturelle utfordringar som hindrar studentane i å dra på utveksling.

– Utveksling bryt ned barrierar og styrkjer samhald på tvers av landegrenser. Dette er heilt nødvendig for å svare på dei utfordringane verda står overfor i dag. Institusjonane bør derfor innføre aktiv avmelding som gjer at dei som faktisk ønskjer å dra på utveksling, får høvet til det, seier leiar av Norsk studentorganisasjon Marte Øien til NTB.

Asheim krev forbetring

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) meiner universiteta og høgskulane må forbetre utvekslingstilbodet.

– Det blir for dumt at kvar du studerer, avgjer om du dreg på utveksling eller ikkje. Universiteta og høgskulane må bli flinkare til å gi informasjon om utanlandsopphald og gjere det enklare for studentar å ta valet om å reise ut, seier Asheim i ei pressemelding.

Australia er den mest populære utvekslingsdestinasjonen blant norske studentar.

(©NPK)