Oslo Børs ned 1,5 prosent

Hovudindeksen ved Oslo Børs fall som venta torsdag formiddag. Etter ein snau times handel låg han på 672,18 poeng, ein nedgang på 1,5 prosent.
innenriks

På det meste var nedgangen over 2 prosent. Fallet kjem etter ein markant nedgang i mellom anna Japan natt til torsdag norsk tid.

Ute i Europa er nedgangen kraftigare enn i Oslo. Ved børsane i Frankfurt og London har hovudindeksen så langt falle 2,3 prosent, medan fallet er 2,4 prosent i Paris.

Av sektorar ved Oslo Børs står det verst til innanfor energi, der fallet er 4,5 prosent. For sjømat og shipping er nedgangen høvesvis 2,7 og 1,9 prosent.

Berre to selskap blant dei ti mest omsette har oppgang. Det er Atea (+0,3) og Telenor (+0,2). Nedover går det for mellom anna Equinor (– 4,3), Mowi (– 3,6), Nel (– 5,0), DNB (– 1,1) Aker BP (– 3,4), Yara International (– 0,3), Frontline (– 5,0) og Salmar (– 2,5).

Av selskapa med ei viss omsetning er Norwegian den store taparen. Aksjen har så langt torsdag falle 6,6 prosent, og han vart ved 9.30-tida omsett for 9,39 kroner.

Nordsjøolje vart torsdag formiddag omsett for 26,72, ein nedgang på 2,2 prosent frå i natt.