Domstoladministrasjonen mjukar opp – ber om at domstolane held oppe drifta

Domstoladministrasjonen (DA) har sendt ut ei ny tilråding til alle domstolsleiarar og ber dei om å halde oppe så mykje drift som mogleg.
innenriks

Domstoladministrasjonen sende ut ei tilråding 12. mars, der dei bad norske domstolar om å redusere verksemda til dei mest nødvendige oppgåvene. Berre saker som ville medføre betydelege negative konsekvensar for å halde oppe lov og orden og/eller rettstryggleik og dessutan ved fare for liv og helse, skulle prioriterast.

No snur DA og ber i staden domstolane om å utvide saksavviklinga framover.

– Vi må gjere vårt ytste for å avvikle flest mogleg saker, samtidig som vi tek vare på smittevernomsyna, skriv direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen i brevet.

Dei strenge tiltaka som skal avgrense spreiing av smitte, skal likevel halde fram til 13 april.

80 til 90 prosent av normal saksgang i domstolane vart utsett som følgje av tiltaket, opplyser Domstoladministrasjonen til NTB.

(©NPK)