Trafikkskulane meiner Hareide-nei til smitterettleiar er uklokt

Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) er kritiske til at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ikkje kan love trafikkskulane ein smitterettleiar.
innenriks

Samferdselsministeren har òg sagt at han ikkje kan svare på om gjenopning er langt unna. Administrerande direktør Torgeir Abusdal meiner at Hareide neglisjerer heile bransjen.

– Dette vitnar om at vi har ein samferdselsminister som dessverre ikkje tek trafikkskulane på alvor eller som har sett seg inn i det samfunnsoppdraget som trafikkskulane utfører, seier han i ei pressemelding.

ATL har saman med ei rekkje andre aktørar i bransjen utarbeidd eit forslag til ein bransjestandard, men den har dei enno ikkje fått noko svar frå styresmaktene om, opplyser Abusdal.

(©NPK)