Datatilsynet gir varsel om pålegg til Folkehelseinstituttets smitteapp

Datatilsynet meiner det er manglar ved behandlingsprotokollen og risiko- og sårbarheitsanalysane til FHI som er gjort før lanseringa av Smittestopp-appen.
innenriks

I behandlingsprotokollen er formålet med Smittestopp angitt som «digital smittesporing». Datatilsynet opplyser i ei pressemelding at dei meiner dette ikkje er presist nok.

– Appen har i realiteten fleire formål slik som oppsporing og varsling om covid-19-smitte, overvaking av rørslene til befolkninga, analysearbeid og forsking. Dette skal komme fram av ein protokoll, seier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Tilsynet meiner òg at Folkehelseinstituttet i risiko- og sårbarheitsanalysen ikkje har dokumentert at dei har gjort naudsynte vurderingar av sentrale delar av løysinga.

(©NPK)