8.352 registrerte koronatilfelle i Noreg – opp 6

Det var ved midnatt registrert 8.352 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.
innenriks

Dette er ein auke på seks tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 20 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt 38 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom. Det var søndag registrert 235 døde som følgje av sjukdommen.

(©NPK)