Solberg varslar kamp mot lønstjuveri

Regjeringa varslar auke i innsatsen for å sikre at løn, pensjon, feriepengar og ytingar som skulle gått til dei tilsette, ikkje blir frårøva dei.
innenriks

– Det vi gjer, er at vi adopterer omgrepet lønnstjuveri. Reint juridisk er det ikkje noko omgrep i dag, men samtidig skjønar jo alle kva det tyder, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Børsen måndag.

Saman med partane i arbeidslivet, finansministeren og næringsministeren deltek han same dag på eit møte om arbeidslivskriminalitet på kontoret til statsminister Erna Solberg (H).

– Vi skal ta skurkane i arbeidslivet, varslar Solberg.

– Det er ingen tvil om at di fleire tiltak vi gjer, di meir raffinerte blir metodane for å jukse. Derfor seier vi no at straffereaksjonane bør bli høgare, og vi vil innføre eigne straffereaksjonar for lønnstjuveri, seier ho.

Ifølgje Børsen jobbar regjeringa i tillegg med å vurdere særskilt straffansvar for arbeidsgivar ved misbruk av permisjonsordninga.

Møtet på måndag er ein årleg gjennomgang av status i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. I år blir det orientert om arbeidet med å hindre utnytting av ordningane som er innførte som følgje av koronautbrotet.

(©NPK)