8.446 registrerte koronatilfelle i Noreg – opp 6

Det var ved midnatt registrert 8.446 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.
innenriks

Dette er ein auke på seks tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på ni tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt 29 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom. Det var måndag registrert 236 døde som følgje av sjukdommen.

(©NPK)