Tre menn frikjende for å ha hange opp hakekorsflagg i Kristiansand

Dei tre mennene som vart dømde for hatefulle ytringar etter å ha heist hakekorsflagg fleire stader i Kristiansand i april 2018, er frikjende i ankesaka.
innenriks

– Denne saka handlar ikkje om ein er samd eller usamd i synspunkta deira. Det handlar om klientane mine skal bli straffa for meiningane sine. Og for å ha vore ærleg og kommunisert dei ut, seier han.

– Vi har anka fordi vi meiner ytringa ikkje er kvalifisert klanderverdig og derfor ikkje ei hatefull ytring i lovas forstand. Det grunnleggjande synet vårt er at det må vere tillate i det offentlege rommet å uttrykkje støtte, heilt eller delvis, til Hitlers prosjekt, sa Nordhus den gong til NRK.

Dei tre, som no er frikjende, er alle sentrale medlemmer i nazistorganisasjonen Den nordiske motstandsrørsla.

Det er uklart om frifinninga blir anka.


(©NPK)