Bustadprisane steig 0,8 prosent i juni

Bustadprisane steig med 0,8 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjonar var oppgangen 1 prosent.
innenriks

Bustadprisane er no 3,5 prosent høgare enn for eitt år sidan, ifølgje Eiendom Norge.

– Korrigert for sesongvariasjonar steig bustadprisane i alle område i juni, og det var ei spesielt sterk utvikling i bustadprisane i det sentrale austlandsområdet og i Bergen. I Oslo, Asker/Bærum, Follo og Romerike er dette den sterkaste oppgangen i ein juni månad i historia til bustadprisstatistikken, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Fleire selde

I april og mai fall omsetnaden i bustadmarknaden betydeleg, men i juni har det vore ein kraftig vekst i nye bustader på marknaden og selde bustader. Ifølgje Eiendom Norge-direktøren er omsetnadsfallet i kjølvatnet av koronautbrotet så godt som henta inn igjen.

– Dette tyder på at bustadmarknaden vert sett som trygg og føreseieleg, seier Lauridsen.

I juni vart det selt 11.342 bustader i Noreg, noko som er 14,5 prosent fleire enn i tilsvarande månad i 2019. Så langt i år er det selt 49.319 bustader i Noreg, 1,7 prosent færre enn på same tid i 2019.

Tregt i Stavanger

Det tok i gjennomsnitt 50 dagar å selje ein bustad i juni 2020. Det er ein nedgang frå 54 dagar i mai. Raskast salstid hadde Oslo, med 25 dagar, og tregast gjekk det i Stavanger og omland, der det tok 71 dagar.

– Salstida er stabil og på eit noko høgare nivå enn dei førre åra. Den stabile salstida vitnar om ein velfungerande bustadmarknad over heile landet, seier Lauridsen.