Nordmenn drikk ikkje meir alkohol under koronautbrotet

Dei aller fleste nordmenn har ikkje drukke meir alkohol enn vanleg under koronautbrotet, viser ei undersøking.
innenriks

Medan sju av ti nordmenn ikkje har endra alkoholkonsumet, svarer to av ti at dei drikk mindre no enn før pandemien, medan berre kvar tiande spurde seier at dei drikk meir enn før, viser ei undersøking Norsk koronamonitor frå Opinion har gjennomført.

Totalt 45.000 nordmenn er spurde om alkoholkonsumet er høgare, lågare eller uendra den siste veka, samanlikna med ei normal veke før koronautbrotet.

(©NPK)