Skulder ved skulder blir lov på buss, trikk og T-bane

Kollektivselskapa i Bergen og Oslo fjernar gradvis klistremerka på buss-, tog- og trikkesete etter ei ny rettleiing. No kan ein sitje ved sida av kvarandre.
innenriks

Frå no av kan passasjerane dermed ta i bruk fleire sete og spreie seg meir i transportmidla.

Helsedirektoratet har revidert rettleiaren om smittevern i kollektivtransport. Basert på ein trafikklysmodell med grøne, gule og raude tiltaksnivå, er kollektivtrafikken i Noreg no på gult nivå.

– Ved å sitje skulder ved skulder er det mogleg å avgrense ansiktskontakt, noko som er viktig for å avgrense smitte, heiter det i ei pressemelding frå kollektivselskapet Ruter.

Unngå ansikt til ansikt

Det blir presisert at det framleis er tilrådd å halde avstand, men at bruk at sitteplassar skal prioriterast framfor ståplassar for å nettopp avgrense kontakt ansikt til ansikt.

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), er glad for nyheita.

– Eg er glad for at dei nasjonale helsestyresmaktene har høyrt på Oslo. I praksis har tiltaka til no ført til at dei som er heldige og får sitje, kan halde god avstand, medan resten har stått ansikt til ansikt i midtgangen. Med dei nye retningslinjene kan fleire sitje, og det blir mindre trengsel i midtgang og ved dører, skriv han i ein e-post til NTB.

Aukar kapasiteten til 70 prosent

Som eit tiltak mot koronasmitte innførte Ruter i slutten av april merking av kva sete passasjerane kunne bruke.

Fjerninga av setemerkinga aukar kapasiteten til 60–70 prosent, skriv selskapet. Med dagens merking er kapasitetsutnyttinga ca. 38 prosent på trikk og T-bane, og rundt 50 prosent på bussane.

Alle sete vil bli tilgjengelege unnateke dei første seteradene på buss og trikk. Desse blir behaldne avsperra av omsyn til smittevern for førar.

Blir òg opp mjukna i Bergen

Kollektivselskapet Skyss i Bergen vil òg dei neste dagane opne gradvis opp for reglane.

– Heile kollektivtransporten har vore på eit raudt nivå. No har vi fått innført raudt, gult og grønt, og det blir slått fast at vi no er på gult nivå. Det betyr at vi har fått ei oppmjuking av tiltak i forhold til smittevern i kollektivtransporten, seier Skyss-direktør Målfrid Vik Sønstabø til NRK.

Sønstabø er glad for endringane og at presset på kollektivtrafikken i Noregs nest største by dermed kan bli litt mindre. Heller i Bergen vil passasjerane likevel enno ikkje kunne sitje ansikt til ansikt.

(©NPK)