Krekar tapte ankesaka i Italia

Terrordømde mulla Krekar tapte fredag ankesaka mot han i Italia. No endar saka truleg opp i Høgsterett, og den norske forsvararen hans fryktar årelang prosess.
innenriks

63 år gamle Najumuddin Faraj Ahmad, som er betre kjend som mulla Krekar, vart i 2019 dømd av det italienske rettsvesenet til tolv års fengsel for terrorplanlegging.

Fredag ettermiddag kom altså avgjerda frå retten, som ikkje gav 63-åring medhald i anken, skriv TV 2. Krekars norske forsvarsadvokat, Brynjar Meling, meiner rettsavgjerda «bekrefter det norske justismordet».

– Han er no dømd utan at nokon har prøvd bevisa mot han, skriv Meling i ein SMS til VG.

Krekar, som den siste tida har sete i høgtryggingsfengselet Badu 'e Carros på Sicilia, følgde rettsmøtet på fredag via videolink.

Usemje om bevis

Den italienske påtalemakta meiner å ha klare bevis for at Krekar er leiar og grunnleggjaren av eit terrornettverk med namnet Rawti Shax.

Krekars italienske forsvarar, advokat Vittorio Plati, meiner likevel at det ikkje eksisterer bevis for at Krekar har delteke i terrornettverket.

– I lova går det tydeleg fram at det ikkje er nok å berre planleggje og omtale terrorisme. Det må òg finnast fysiske bevis som underbyggjer dette, og det har vi ikkje etter meininga mi her. Terror blir gjennomført med fysiske middel, seier forsvarar Plati til TV 2.

– Ikkje ei tradisjonell ankesak

Meling uttalte til NTB tidlegare denne veka at han fryktar at saka vil versere i det italienske rettssystemet i mange år.

– Dette er ikkje ei tradisjonell ankesak, sa han.

Krekar vart arrestert i Oslo i fjor sommar av PST etter at dommen fall mot han i Italia. Han sat i varetektsfengsel fram til han vart utlevert frå Noreg til Italia i mars i år.