Bergen får ikkje rydde byen for elsparkesyklar

Bergen kommune fekk ikkje medhaldet til retten i at Ryde, som plasserte ut elsparkesyklar i byen utan avtale med kommunen, må fjerne syklane.
innenriks

Kommunen gjekk til sak då selskapet etter eige forgodtbefinnande sette ut elsparkesyklar utan å ha søkt om eller inngått ein avtale med kommunen. Bergen tingrett avviser likevel kravet frå kommunen om ein umiddelbar stans av utleiga.

Kommunen har fått medhaldet til retten i at den har råderett over kommunal grunn, men retten har ikkje teke stilling til spørsmålet om Ryde kan drive utleige av elsparkesyklar utan avtale med kommunen. Retten opnar likevel for at kommunen skal kunne regulere dette i framtida, men vil altså ikkje gi ei mellombels åtgjerd i vente på ei meir omfattande rettsvurdering.

Det betyr at Ryde får halde fram verksemda si i byen, stadfestar Bergen kommune til Bergens Tidende.

Tiltak

– Vi er veldig glade for at vi kan halde fram med å tilby tenesta vår til Bergens befolkning, Vi merkar oss at retten har lagt vekt på at vi driftar på ein forsvarleg og fornuftig måte, og at vi har gjort tiltak for å sikre alle brukarane av byrommet, seier dagleg leiar Espen Rønneberg i Ryde til NTB.

Han understrekar at selskapet ønskjer ein dialog med Bergen kommune om korleis utleigedrifta kan føregå framover.

– Sjølv om vi har vunne saka no, betyr ikkje det at vi køyrer eit solorace, men vi ønskjer framleis dialog med kommunen, slik vi har gjort heile vegen, seier Rønneberg.

– Ventar du at saka no er rettsleg avgjort?

– Det er ikkje opp til oss, men den ballen ligg på halvdelen til kommunen. Så må vi stelle oss til det dei kjem fram til, seier Rønneberg.

Beviselege skader

Ifølgje BT måtte kommunen bevise at Rydes verksemd ville forårsake utfordringar og skadar i byen. Det meiner tingretten at kommunen ikkje har bevist, og den dømmer òg Bergen kommune til å betale Ryde 198.900 i sakskostnader.

Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG) i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke, er utolmodig og etterlyser nasjonale føringar for utleige.

– Retten har komme til at kommunen har rådvelde til å bestemme bruken av byromma og gatene våre, inkludert utleige av el-løpehjul frå offentleg grunn. Med andre ord er retten samd i synspunktet vårt på saka, men er ikkje samd i at kommunen har eit umiddelbart behov for at Rydes aktivitet stansar opp, seier Bakke.

Nasjonale reglar

– No må regjeringa setje opp tempoet og gi nasjonale føringar som gjer det klinkande klart at det er norske byar som sjølv skal bestemme over eigne gater, seier han.

Avdelingsleiar Tord Holgernes i Bymiljøetaten i kommunen seier at dei no vil setje seg inn i rettsavgjerda for å vurdere vegen vidare.

– Kommunen meiner framleis at det er det offentlege som kan bestemme kva for ein kommersiell aktivitet som skal føregå med utgangspunkt i byrommet i byen. Samtidig respekterer vi den rettsavgjerda som no har komme, seier han.

Ryde har òg vunne ei liknande sak i Trondheim, men der har kommunen anka. Dersom Bergen kommune gjer det same, vil det bli ei meir omfattande rettssak i løpet av hausten.