Sjømateksporten framleis sterk i juli

I juli eksporterte Noreg sjømat for 7,9 milliardar kroner, noko som er på same nivå som juli i fjor. Totalt har sjømatsalet auka i 2020.
innenriks

– Valutasituasjonen er framleis fordelaktig for sjømateksporten, sjølv om den norske krona har styrkt seg den siste tida. Samtidig har situasjonen i Asia framleis ikkje normalisert etter at det i juni vart fatta mistanke om smittefunn på ein matmarknad i Kina, seier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for marknadsinnsikt og marknadstilgang i Noregs sjømatråd.

– Samtidig er den generelle turismen lågare enn i fjor, med færre fraktmoglegheiter og nokre restriksjonar i enkeltmarknader. Den europeiske marknaden importerer totalt sett større volum, men til ein lågare pris, held han fram.

Totalt har Noreg eksportert sjømat til ein verdi av 60,8 milliardar kroner så langt i år. Eksportverdien har auka med tre prosent frå same periode i fjor.

Lakseeksporten har auka i volum, men sokke i verdi, særleg på grunn av mindre etterspurnad i den asiatiske marknaden. Salet av laks til Polen, Frankrike og Tyskland auka på si side sterkt. Aureeksporten auka med 43 prosent i juli samanlikna med same månad i fjor.

Noreg eksporterte òg meir fersk og frosen torsk, saltfisk, tørrfisk og makrell enn i same periode i fjor, medan salet av klippfisk fall kraftig og sild, kongekrabbe og reker fall òg.

(©NPK)