Hurtigruten droppar alle ekspedisjonscruise ut året

Som følgje av auken av koronasmitte i Europa, og dessutan i Sør- og Nord-Amerika, har Hurtigruten bestemt seg for å stanse alle ekspedisjonscruise ut desember.
innenriks

– Hurtigruten overvaker nøye utviklinga når det gjeld covid-19, vi er proaktive når det gjeld helsa og tryggleiken til gjestene våre, mannskap og tilsette, då dette er Hurtigrutens viktigaste prioritet, skriv selskapet i børsmelding.

Målet er å ta opp att seglasane med ekspedisjonscruisa i januar 2021.

I august opplyste Hurtigruten at dei hadde planar om å ta opp att drifta av alle sine elleve skip innan utgangen av september, men dei understreka at dette var avhengig av smittesituasjonen og reiserestriksjonar.

Koronautbrot

Det var på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen det i juli braut ut smitte om bord. Totalt testa 29 passasjerar og 42 tilsette positivt for koronaviruset etter seglasane med skipet mellom 17. og 31. juli.

På ein pressekonferanse torsdag ettermiddag klokka 16 skal den eksterne granskingsrapporten som Hurtigruten bestilte etter koronautbrotet, bli lagt fram.

Rapporten blir presentert av Jan Fougner. Han har leidd granskingsarbeidet på vegner av advokatfirmaet Wiersholm, der han er partnar, og DNV GL.

Fekk kritikk

Tidlegare har Sjøfartsdirektoratet gitt Hurtigruten alvorleg kritikk etter å ha funne fleire avvik og sikkerheitssvikt i samband med utbrotet.

Direktoratet peika i revisjonsrapporten sin mellom anna på at beredskapen ikkje fungerte, at varslingsrutinar for smitte om bord ikkje vart følgde, og at det tok fleire dagar før reiarlagsleiinga vart informert.

Det er òg sett i verk politietterforsking, som blir leidd av Troms politidistrikt, og Fylkesmannen i Troms og Finnmark har oppretta tilsynssak mot helsepersonell på skipet.