Mattilsynet fann 340 døde griser på gard – fleire var etne på av andre griser

Ein grisebonde frå Jæren er tiltalt etter at det vart funne 340 døde griser på garden hans i 2017.
innenriks

Ifølgje tiltalen skal mannen i perioden frå september til 27. november 2017 ha late vere å gi delar av besetninga på 900 griser tilstrekkeleg med fôr og vatn, skriv Dagsavisen.

Mattilsynet oppdaga forholdet under inspeksjonar på garden 24. og 27. november 2017. Det vart då påvist 340 døde griser i ulik grad av rotning, der fleire låg i fellesbingar der andre dyr oppheldt seg. Mange av dei døde grisene hadde vorte etne på av andre griser

I løpet av tilsynet vart det avliva minst 45 griser og minst ti griser døydde av seg sjølv.

Saka kjem opp Jæren tingrett 16. november.

(©NPK)