Regjeringa aukar kravet for biodrivstoff

Regjeringa aukar kravet til omsetning av biodrivstoff til 24,5 prosent frå nyttår. 9 prosent skal vere såkalla avansert biodrivstoff.
innenriks

Avansert biodrivstoff er laga av til dømes slakte- og skogavfall og bidreg derfor ikkje til avskoging, poengterer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Han får støtte frå Regnskogfondet, som meiner det auka kravet betyr at delen biodrivstoff som kan vere palmeolje, blir kraftig redusert.

– Endeleg leverer regjeringa på dei har lova å gjere: Fjerne biodrivstoff med høg avskogingsrisiko. Dette bør gi ein endeleg slutt på palmeolje i norske drivstofftankar, seier biodrivstoffekspert Nils Hermann Ranum Regnskogfondet til NTB.

Dei nye krava gjeld frå og med neste år, då behovet for avansert biodrivstoff vil auke til 347 millionar liter frå 230 millionar liter i fjor.

– Biodrivstoff er eit viktig verkemiddel for å få ned utsleppa frå vegtrafikken. Regjeringa auka kravet til omsetning av biodrivstoff 1. juli i år, og no skjerpar vi kravet ytterlegare, seier Rotevatn.

(©NPK)