Vektarane trappar opp streiken

Frå før er 803 vektarar er allereie teke ut i streik. No blir streiken trappa opp med ytterlegare 389 vektarar, varslar Norsk Arbeidsmandsforbund.
innenriks

Dei nye vektarane som no blir tekne ut i streik, er frå Securitas og Avarn Security, hovudsakleg stasjonære og mobile tenester. Uttaket er frå heile landet, opplyser forbundsleiar Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund til NTB fredag ettermiddag.

Parat opplyser til NTB at dei har valt å vente nokre dagar med opptrapping frå deira side.

Dei 389 nye vektarane vil gå ut i streik frå og med onsdag neste veke. Vektarstreiken omfattar no til saman 1.192 vektarar over heile landet.

Onsdag gjekk 383 Parat-medlemmer og 420 medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund ut i streik. Det skjedde etter at arbeidstakarane ikkje kom til semje med arbeidsgivarorganisasjonen NHO Service og Handel.

Vil skjerme luftfarten

Streiken som starta onsdag, omfattar mellom anna billettkontrollar, kjøpesenter, resepsjonar, mobil- og områdevakthald over heile landet, men sterkast i austlandsområdet, opplyser Parat.

Parat organiserer òg tilsette innan luftfarten og vil skjerme den kriseramma næringa den første tida av vektarstreiken.

– Vi skal i første omgang ikkje ramme luftfarten under opptrappinga av streiken. Vi skal heller ikkje ramme andre arbeidstakarar som kan bli permitterte, seier forhandlingsleiar Lars Petter Larsen i Parat til NTB.

Markering ved Securitas

Fredag formiddag heldt streikande vektarar ei markering utanfor hovudkontoret til Securitas i Oslo.

– Samhaldet er godt, og vektarane er klare for å kjempe for ein auke av natt- og helgetillegget, seier Larsen.

Han strekar under at arbeidstakarane er samde med NHO Service og Handel om totalsummen av pengar i oppgjeret.

– Det vi er usamde om, er fordelinga. Vi ønskjer at litt av pengane skal brukast til å heve natt- og helgetillegget med to kroner i timen.

Ingen nye sonderingar

Meklar Edvard Os seier til NTB at han førebels ikkje har kalla inn partane til nye sonderingar.

– Men eg vil ikkje sjå bort frå at det kan bli aktuelt seinare, seier han.(©NPK)