Politiet er ferdige med etterforskinga av Helge Ingstad-ulykka

Vest politidistrikt er no ferdige med etterforskinga av kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS i 2018.
innenriks

– Politiet har no avslutta etterforskinga etter kollisjonen i Hjeltefjorden 8. november 2018. Generaladvokaten og Sjøfartsdirektoratet har gitt politiet sine uttalar til etterforskinga, skriv politiet i ei pressemelding.

Det er miljøavsnittet i Vest politidistrikt som har etterforska saka. Innstillinga frå politiet blir no over send til Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Dei opplyser samtidig at dei ikkje vil kommentere innhaldet i innstillinga.

– Det er no opp til Statsadvokaten å vurdere saka og gi innstillinga si til Riksadvokaten, skriv politiet.

(©NPK)