Ni bøtelagde for å ha spreidd Nora Mørk-bilete

Ni personar må punge ut mellom 10.000 og 15.000 kroner etter å ha spreidd private bilete av handballstjerna Nora Mørk, skriv Nettavisen.
sport

I fjor hacka nokon mobiltelefonen til Mørk, og bileta vart spreidde. 15 personar vart identifiserte og melde til politiet for å ha krenkt privatlivets fred.

No har ni personar fått bot. To saker er lagde bort på grunn av manglande bevis, mens fire saker er under etterforsking.

– Dei som har fått førelegg har enten delt bileta direkte eller delt lenketilvisingar til sider der bileta har vore delte. Dei fleste hadde delt lenker, stadfestar politiadvokat Fredrik Borg Johannessen overfor Nettavisen.

Mørk er letta etter at biletspreiarane har vorte bøtelagde.

– Det er tillitvekkjande at politiet tar saka på alvor. Vi set stor pris på at det er brukt ressursar på gjerningsmennene, og vi er takknemlege overfor politiet, seier ho til Nettavisen gjennom faren, Morten Mørk.

– Alle desse som du omtaler her, blir i tillegg forfølgde sivilt via advokat John Christian Elden. Det kan hende at straffa i sum er passande, held pappa Mørk fram.

– At det er noko bevis-tvil ved om to av personane er rette gjerningsmenn, kan vi leve ved. Det viktigaste er prinsippet og den klare konstateringa av at det har vore lovbrot. Det sender dei rette signala til andre som vurderer om dei skal dele stolne bilete i framtida, seier Elden til Nettavisen.

(©NPK)