Ser på alle alternativ rundt friidretts-EM

Arrangøren av friidretts-EM har fått beskjed om umiddelbart å undersøkje alle moglege scenario for meisterskapen som følgje av viruskrisa. Også utsetjing.
sport

Tokyo-OL og fotball-EM er allereie utsette, og på kort sikt er idrettskalenderen noko nær tømd for arrangement.

I Det europeiske friidrettsforbundet blir det jobba med å sjå på kva konsekvensar det verdsomspennande virusutbrotet kan eller vil få for friidretts-EM-et i sommar i Paris.

Meisterskapen, der Karsten Warholm mellom anna skal forsvare gullet sitt på 400 meter hekk frå Berlin-EM for to år sidan, skal etter planen avviklast frå 25. til 30. august.

Førebels finst det ingen endringar på den planen, men det kan naturleg nok komme. Styret i Det europeiske friidrettsforbundet har no bede arrangørane i Paris om å gjennomføre «en øyeblikkelig og detaljert mulighetsstudie rundt arrangementet».

Frankrike hardt ramma

Vedtaket om raskt å få kartlagt alle moglege scenario for EM-gjennomføringa, også utsetjing, vart fatta under ein to dagar lang telefonkonferanse i det europeiske forbundet denne veka.

Der vart òg friidrettstoppane informerte om at arbeidet til EM-arrangøren i betydeleg grad har vorte råka av tiltaka franske styresmakter har sett i verk den siste tida i kampen mot viruspandemien. Tilnærma portforbod har vore innførte dei siste vekene.

Meir enn 25.000 franskmenn er så langt smitta av viruset, og over 1.300 har mista livet.

Trass restriksjonane som er innførte opplyser Det europeiske friidrettsforbundet at EM-førebuingane i den franske hovudstaden fullt ut held fram etter planen og er i rute.

– Det er openbert at vi for tida lever i spesielle tider som krev at vi må vere fleksible, ha eit ope sinn og vere realistiske. Framfor alt må helsa og sikkerheita til utøvarar, leiarar, fans, frivillige, tilsette og alle som er involverte i europeisk friidrett ha vår aller høgaste prioritet, seier visepresident Dobromir Karamarinov.

U18-EM utsett

Karamarinov leia videokonferansen denne veka i fråværet til norske Svein Arne Hansen. Den europeiske friidrettspresidenten vart nyleg ramma av eit hjerneslag.

Den greske hekkeløparen Periklis Iakovakis, som er leiar av utøvarkomiteen i europeiske friidrett, håper EM-et i sommar kan gå som planlagt.

– Å ha eit lys i enden av tunnelen i form av at Paris 2020 framleis kan arrangerast, er noko positivt i desse ekstremt tøffe tidene, seier han.

Toppane i Det europeiske friidrettsforbundet, som møtest neste gong 7. og 8. mai, har samtidig vedteke at U18-EM-et i sommar ikkje kjem til å bli halde i 2020. Informasjon rundt omberamming av meisterskapen er varsla på eit seinare tidspunkt.

U18-EM skulle vore arrangert i italienske Rieti frå 16. til 19. juli. Italia er det landet i Europa som er hardast ramma av viruspandemien.


(©NPK)