NFF gir grønt lys for 200 tilskodarar på eliteseriekampar

Eliteserieklubbane i fotball fekk fredag klarsignal til å sleppe inn 200 tilskodarar på arenaene når serien startar opp.
sport

Avgjerda vart opplyst om på eit møte mellom klubbane og Norges Fotballforbund. Bergensavisen melde først om saka.

Klarsignalet kom berre timar etter at regjeringa som venta opna for at arrangement med inntil 200 deltakarar kan gjennomførast frå 15. juni.

Det får altså positive konsekvensar òg for fotballklubbane.

I avgjerda på fredag heiter det at berre supporterar frå heimelaga vil bli sleppt inn på kampane, og det blir opp til klubbane å organisere kven som får billett. Tilskodarane får kome inn på arenaen under føresetnad av at énmetersregelen og andre smitteverntiltak blir følgde.

Ordninga gjeld òg klubbane i Toppserien, 1. divisjon menn og kvinner pluss 2. divisjon.

Stor forskjell

Odds daglege leiar Einar Håndlykken kallar opninga som no er gitt for tilskodarar på tribunen «veldig positiv».

– Dette er nok eit steg på vegen mot å kome tilbake i ein meir normal situasjon. Vi speler ikkje desse fotballkampane for eigen del, men for dei som er glad i klubben. Det er jo heile meininga med fotballen, seier han til NTB.

– Det hadde kjendest veldig rart å skulle spele utan publikum, og det er veldig stor forskjell på 200 og null. Samtidig gler vi oss til endå fleire, legg Håndlykken til.

Avgjerda på fredag kjem etter at det i lang tid har vore planlagd for å spele eliteseriekampane for tomme tribunar. Dei 200 tilskodarane som no blir sleppte inn kjem i tillegg til det som må vere på plass av dommarar, presse, vaktar og andre funksjonærar.

Smittevern i fokus

I dagane som kjem må dei enkelte klubbane ta stilling til kven som skal få det avgrensa talet på billettar som vil vere tilgjengeleg.

– Vi kjem til å prioritere medlemmer, sesongkortinnehavarar, supporterar, samarbeidspartnarar og frivillige. Vi må prioritere dei viktigaste gruppene våre, seier Odd-leiar Håndlykken.

– Så får vi prøve å finne eit system, legg han til og påpeikar at det kjem mange heimekampar i vekene som ventar.

Dermed vil det samla talet som får sjå skiensklubbens kampar tilsaman bli høgare enn 200.

Smittevernet skal framleis vere i fokus.

– Hos har vi 11.000 sete og 12 inngangar, så eg har tru på at vi skal gjere dette på ein forsvarleg måte, seier Håndlykken.

Han avviser at det i forkant av møtet på fredag låg forventningar i lufta om at meir enn 200 personar kunne sleppast inn på tribunane.

(©NPK)