Sterke russiske reaksjonar på amerikansk nedskyting av syrisk fly

Etter at USA søndag skaut ned eit syrisk kampfly, truar Russland med å skyte ned fly og dronar frå den amerikanskleidde koalisjonen over Syria.
utenriks

Fly frå koalisjonsstyrkane kjem no til å bli rekna som mål dersom dei kjem vest for Eufrat, heiter det i ei fråsegn frå Moskva.

Måndag stoppa òg russarane samarbeidsavtalen med USA frå 2015, som skal hindre hendingar i det syriske luftrommet. Avtalen vart inngått for å skjerme president Assad i offensiven hans mot IS. Det russiske forsvarsdepartementet hevdar dei ikkje fekk noko åtvaring før ameriakanarane skaut flyet ned søndag. Frå Moskva kom òg sterke krav om at USA må grunngi kvifor dei bestemte seg for å skyte ned den syriske jagaren.

– Kommandosentralen til koalisjonsstyrken nytta ikkje dei etablerte kommunikasjonskanalane for å hindre hendingar i det syriske luftrommet, uttaler det russiske forsvarsdepartementet.

– Kollektivt sjølvforsvar

Pentagon stadfestar at eit amerikansk F18 kampfly skaut ned eit syrisk kampfly av typen SU22 nær den syriske byen Tabqa søndag.

Ifølgje amerikanske talsmenn vart flyet skote ned etter at det hadde sleppt bomber nær USA-støtta SDF-opprørarar i området.

Pentagon hevdar flyet vart skote ned "i kollektivt sjølvforsvar av styrkar frå koalisjonspartnarar" og stadfestar at det er første gong dei har skote ned eit syrisk fly. Pentagon strekar under at USA ikkje har gått til krig mot president Bashar al-Assad og det syriske regimet.

– Koalisjonen har som oppdrag å nedkjempe IS i Irak og Syria. Koalisjonen ønskjer ikkje å kjempe mot det syriske regimet, russiske styrkar eller andre som kjempar saman med regimet, men vi vil ikkje nøle med å forsvare koalisjonen eller samarbeidande styrkar mot alle truslar, heiter det i kunngjeringa.

Russland fordømmer

Russlands viseutanriksminister Sergej Riabkov fordømmer nedskytinga.

– Dette angrepet må sjåast på som eit framhald av den amerikanske linja om å sjå bort frå normene i folkeretten. Kva er dette om ikkje ei aggressiv handling? sa Riabkov i Moskva måndag, ifølgje Tass. Han sa òg at nedskytinga "er til hjelp for terroristane som USA kjempar mot".

Syria protesterer

Syria protesterer kraftig både på nedskytinga av SU22-flyet og angrepet mot dei regjeringsvennlege styrkane sør for Tabqa og kallar det "ei skamlaus og aggressiv handling".

– Den såkalla internasjonale alliansen angreip i dag eit fly over Rasafa-området sør i Raqqa-provinsen da det var på oppdrag for å angripe terroristane i IS, heiter det i ei kunngjering frå den syriske forsvarsleiinga.

Ifølgje kunngjeringa har dei syriske regjeringsstyrkane og deira allierte hatt framgang i kampen mot IS langs fleire frontar i ørkenområdet som strekkjer seg frå det sentrale Syria og til grensa mot Irak og Jordan, dei siste månadene. Uavhengige kjelder stadfestar dette.

Ifølgje den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er det eigentlege målet til dei syriske regjeringsstyrkane Deir al-Zor.

– Regimet prøver å nå oljeprovinsen Deir al-Zor gjennom Raqqa, seier Rami Abdulrahman i SOHR.

(©NPK)